Yến Sào Khánh Hòa

Yến Sào Khánh Hòa

Ngày 09 tháng 11 năm 1990, Công ty Yến sào Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 1352 của UBND Tỉnh Khánh Hòa, thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác sản phẩm yến sào và kinh doanh xuất khẩu thu ngoại tệ. Đây là mô hình Công ty do UBND tỉnh trực tiếp quản lý đầu tiên trong cả nước. Đến năm 1993 Công ty được thành lập lại theo Nghị định 388 Hội Đồng Bộ Trưởng theo Quyết định số 78/QĐ-UB ngày 16/01/1993 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Từ ngày 26/10/2009, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Sâm Yến Sào Khánh Hòa

Yến tinh chế hộp quà tặng 50g - 019G

5,885,000 đ

Yến tinh chế hộp quà tặng 50g - 019G

Mua hàng

NSX: Yến Sào Khánh Hòa

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: Hộp

Kho: Có sẵn

Xem chi tiết

5,885,000 đ

Yến tinh chế hộp quà tặng 50g - 019G

Mua hàng
Yến tinh chế hộp quà tặng 100g - 018G

9,130,000 đ

Yến tinh chế hộp quà tặng 100g - 018G

Mua hàng

NSX: Yến Sào Khánh Hòa

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: Hộp

Kho: Có sẵn

Xem chi tiết

9,130,000 đ

Yến tinh chế hộp quà tặng 100g - 018G

Mua hàng
Yến tinh chế hộp quà tặng 50g - 017G

5,390,000 đ

Yến tinh chế hộp quà tặng 50g - 017G

Mua hàng

NSX: Yến Sào Khánh Hòa

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: Hộp

Kho: Có sẵn

Xem chi tiết

5,390,000 đ

Yến tinh chế hộp quà tặng 50g - 017G

Mua hàng
Yến tinh chế hộp quà tặng 100g - 016G

8,635,000 đ

Yến tinh chế hộp quà tặng 100g - 016G

Mua hàng

NSX: Yến Sào Khánh Hòa

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: Hộp

Kho: Có sẵn

Xem chi tiết

8,635,000 đ

Yến tinh chế hộp quà tặng 100g - 016G

Mua hàng
Yến tinh chế mẫu hộp quà tặng 50g - 015GS

3,960,000 đ

Yến tinh chế mẫu hộp quà tặng 50g - 015GS

Mua hàng

NSX: Yến Sào Khánh Hòa

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: Hộp

Kho: Có sẵn

Xem chi tiết

3,960,000 đ

Yến tinh chế mẫu hộp quà tặng 50g - 015GS

Mua hàng
Yến tinh chế mẫu hộp quà tặng 50g - 015G

3,630,000 đ

Yến tinh chế mẫu hộp quà tặng 50g - 015G

Mua hàng

NSX: Yến Sào Khánh Hòa

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: Hộp

Kho: Có sẵn

Xem chi tiết

3,630,000 đ

Yến tinh chế mẫu hộp quà tặng 50g - 015G

Mua hàng
Yến sào nguyên chất làm sạch 50g - 015

3,300,000 đ

Yến sào nguyên chất làm sạch 50g - 015

Mua hàng

NSX: Yến Sào Khánh Hòa

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: Hộp

Kho: Có sẵn

Xem chi tiết

3,300,000 đ

Yến sào nguyên chất làm sạch 50g - 015

Mua hàng
Yến tinh chế hộp quà tặng 100g - 014GS

7,315,000 đ

Yến tinh chế hộp quà tặng 100g - 014GS

Mua hàng

NSX: Yến Sào Khánh Hòa

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: Hộp

Kho: Có sẵn

Xem chi tiết

7,315,000 đ

Yến tinh chế hộp quà tặng 100g - 014GS

Mua hàng
Yến tinh chế mẫu hộp quà tặng 100g - 014G

6,930,000 đ

Yến tinh chế mẫu hộp quà tặng 100g - 014G

Mua hàng

NSX: Yến Sào Khánh Hòa

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: Hộp

Kho: Có sẵn

Xem chi tiết

6,930,000 đ

Yến tinh chế mẫu hộp quà tặng 100g - 014G

Mua hàng